Zgoda pracownika na potrącenie z wynagrodzenia nadpłaconego wynagrodzenia

Pobierz

W tym artykule omówimy kompleksowo zasady dokonywania potrącenia z wynagrodzeń za pracę i zasiłków, pokażemy również na … Przy potrąceniach wymagających zgody pracownika …Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia zawiera następujące zapisy: "Wyrażam zgodę na potrącenia z wynagrodzenia za …Pracownik, który wyrazi chęć zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia będzie mógł wpłacić na konto pracodawcy nadpłaconą kwotę wynagrodzenia lub wyrazić zgodę na potrącenie …Pracodawca może potrącić z przysługującej pracownikowi pensji tylko określone należności, natomiast w pozostałym zakresie wymagana jest pisemna zgoda pracownika.. Zgodnie z artykułem 91.Odliczenie polega na zmniejszeniu - bez zgody pracownika - wypłacanego w danym miesiącu wynagrodzenia o kwotę wynagrodzenia wypłaconego w poprzednim terminie …Jeżeli pracownik wyrazi zgodę na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia, płatnik w dokumentach rozliczeniowych składanych za miesiąc bieżący raport ZUS składa …Pisaliśmy o tym w artykule: Czy pracodawca może żądać od pracownika zwrotu zaległych składek ZUS.. W każdym wypadku zgoda na potrącenie mu-si być konkretna, a więc …Zgodnie z orzecznictwem zgoda wyrażona przez pracownika na potrącenie z wynagrodzenia nadpłaconego wynagrodzenia lub innej należności będącej bezpodstawnym …Zdaniem GIP pracodawca nie może bez zgody pracownika potrącić nadpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w kolejnych miesiącach …Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za zgodą pracownika Niektóre należności, takie jak składki na rzecz związku zawodowego czy zwrot należności do pracowniczej …Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia jest niezbędne, aby pracodawca mógł to robić..

Co ważne, do dokonania potrącenia zaległych składek zusowskich z …potrącenia z wynagrodzenia.

Zgoda …Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na dokonanie potrącenia nadpłaconych należności, nadpłaconego wynagrodzenia można dochodzić w postępowaniu cywilnym, a zwrot zasiłku …Jeśli doszło do nadpłaty wynagrodzenia to zgodnie z art. 91 § 1 Kodeksu pracy "należności, których nie wymieniono w art. 87 § 1 i 7, mogą być potrącone z …Potrącenie dokonane bez uzyskania zgody pracownika na piśmie jest niedozwolone.Zwrot na konto firmy lub potrącenie z następnej pensji Pracownik, który …Pracodawca nie może bez zgody pracownika potrącić nadpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w kolejnych miesiącach..

Pracownik w pisemnej deklaracji powinien …Błędne naliczenie wynagrodzenia powoduje konieczność jego skorygowania.

Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia nie z winy pracodawcy Jeżeli pracownik otrzymał wynagrodzenie za okres, za który nie miał do niego prawa, i powyższa …Warszawa, dnia .. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania)Pracodawca nie może bez zgody pracownika potrącić nadpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w kolejnych miesiącach.. W razie nadpłaty wynagrodzenia pracodawca w określonych sytuacjach może odliczyć nadwyżkę z …Wyrażona przez pracownika zgoda na potrącenie z wynagrodzenia może być skuteczna tylko do granicy kwoty wolnej od potrąceń..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt