Cechy państw srednio rozwiniętych

Pobierz

Niski dochód na mieszkańca i powszechne ubóstwo: Najważniejszym wskaźnikiem zacofania gospodarczego jest dochód na .Kraje średnio rozwinięte gospodarczo.. W państwach słabo rozwiniętych ok. 30-50% społeczeństw stanowią ludzie młodzi do 19 roku życia, ok. 30-40% stanowią ludzie w wieku do 64 lat, natomiast ok. 20% stanowią ludzie starsi.. Kraje słabo rozwinięteKraj rozwijający się - termin określający kraj o niskim poziomie dóbr materialnych.. Cechy te to: 1.. Od 2010 r. Lista krajów rozwiniętych obejmuje USA, Kanadę, Japonię, Republikę Korei, Australię, Nową Zelandię, Skandynawię, Singapur, Tajwan, Izrael, kraje Europy Zachodniej i niektóre państwa arabskie.Dochód narodowy na osobę wyniósł 4620$, wzrost produktu krajowego 4,6%, inflacja wyniosła ogólnie 80% a ilość zużytej energii rocznie na jedną osobę 3345KWh.. Niski dochód na mieszkańca i powszechne ubóstwo 2.. Społeczeństwa te możemy więc nazwać młodymi.Poniższe punkty podkreślają siedem głównych cech krajów słabiej rozwiniętych (LDC).. Eksplozja populacji i wysoka zależność 4.. Na świecie mamy do czynienia z regionami lepiej i słabiej rozwiniętymi.. Do krajów średnio rozwiniętych należą m.in. Argentyna, Brazylia, RPA, Meksyk, Chile, Libia, europejskie państwa byłego obozu socjalistycznego, większość krajów WNP.. 2,811 wizyt.. Cechy charakterystyczne: przewaga przemysłu w tworzeniu PKB, zakup nowoczesnych technologii, zasoby dobrze wykwalifikowanej, taniej siły roboczej (Korea Południowa, Tajwan, Hongkong, Indonezja, Singapur)..

4.Cechy krajów rozwiniętych.

Niektóre organizacje, takie jak Bank Światowy, używają klasyfikacji numerycznej, traktując wszystkie kraje o niskim i średnim przychodzie jako .Cechy krajów wysoko rozwiniętych •Duży udział usług w strukturze gospodarczej •Przemysł high-tech •Wysoki PKB •Dobrze rozwinięta infrastruktura •Niewielki lub ujemny przyrost naturalny1.. Przykłady państw słabo rozwiniętych: Burkina Faso, Papua-Nowa Gwinea, Niger.Grupa krajów wysoko rozwiniętych (KWR) zajmuje ok. 25% zamieszkałej powierzchni kontynentów, skupia ok. 15% ludności świata i zużywa ponad 50% światowej energii.. b) Duże zasoby taniej słabo wykwalifikowanej siły roboczej.. Grupa krajów słabo rozwiniętych jest bardzo zróżnicowana wewnętrznie, zarówno pod względem ustroju politycznego, jak i osiąganych dochodów na jednego mieszkańca, czy tempa wzrostu produktu krajowego.A) Dekolonizacja - utworzenie nowych państw z obszarów będących koloniach; B) Secesja - wydzielenie się nowego państwa z obszaru innego kraju; C) Integracja - połączenie dwóch lub więcej państw w jedno;Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego.. Niedobór kapitału 3.. Społeczneprocesy urbanizacyjne są mniej intensywne niż w krajach rozwiniętych, ale im większe, tym dla kraju gorzej..

cechy.

Te kraje rozwinięte zapewniają około 51% całego eksportu i 47% całkowitego produktu krajowego brutto na świecie.. +1 głos.. duży procent analfabetów.Cechy krajów słabo, średnio oraz wysoko rozwiniętych wraz z przykładami Kraje wysoko rozwinięte ("bogata Północ") Kraje średnio rozwinięte Kraje słabo rozwinięte (tzw. Trzeci Świat; "biedne Południe") wysoki standard życia ludności wysokie PKB na jednego mieszkańca (powyżej 20 tys. USD) wysoka wartość wskaźnika HDI (wPaństwa słabo rozwinięte: Ghana, Niger.. Niektórzy geografowie do tej grupy zaliczają również "azjatyckie tygrysy", inni klasyfikują je w odrębnej grupie państw nowo uprzemysłowionych.odpowiedział (a) 10.03.2010 o 20:22: Do krajów średnio rozwiniętych należą m.in. Argentyna, Brazylia, RPA, Meksyk, Chile, Libia, Tajwan, Singapur, Korea Płd., Malezja, Tajlandia, Indonezja, Do krajów słabo rozwiniętych należą kraje środkowej i południowej Afryki - poza RPA - (Etiopia, Tanzania, Uganda, Czad, Malawi), większość krajów Ameryki .Państwa wysoko rozwinięte gospodarczo.. Wśród państw o takim poziomie dla gospodarki narodowej szczególne znaczenie mają te, które tworzą siedem (Kanada, USA, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Japonia i Włochy)..

Niektóre cechy to: 1.

Określ cechy gospodarki państw wysoko, średnio i słabo rozwiniętych gospodarczo.. dominacja sektora rolniczego.. Eksplozja ludności i wysoka zależność 4.Poniższe punkty podkreślają najważniejsze cechy mniej rozwiniętych cech (LDC).. niski wskaźnik skolaryzacji.. Następnie wpisz odpowiadające tym cechom litery we właściwe miejsca tabeli.. zadanie dodane 9 grudnia 2010 w Geografia przez użytkownika jadziamis (-37,780) [Szkoła średnia]Rozwój tych krajów znamionuje podobny model ekonomiczny oparty na doświadczeniach Japonii.. Dominacja .- powszechna pomoc państw zagranicznych w rozwoju gospodarczym - dominacja rolnictwa i przemysłu - brak przemysłu zaawansowanych technologii - zacofanie technologiczne - mała ilość wysoko wykwalifikowanych pracowników - mała wydajność pracy - mała produkcja elektryczna przy stosunkowo wysokiej energochłonności.. Przyrost naturalny 1,6%, odsetek ludności mieszkającej w mieście wahał się około 63%, a odsetek analfabetów w krajach średnio rozwiniętych wyniósł około 20,5%.Author: Kamil Misiek Created Date: 01/29/2014 02:46:30 Title: Charakterystyka krajów słabo i średnio rozwiniętych Last modified by: IzabellaStosunkowo niska średnia długość życia ma wpływ na strukturę wiekową społeczeństwa.. poleca 82 %.Przykłady państw wysoko rozwiniętych: Stany Zjednoczone, Australia, Niemcy i Japonia..

Przykłady państw średnio rozwiniętych: Boliwia, Indonezja, Maroko.

Niski poziom produktywności.. brak nadwyżek kapitałowych i eksportu kapitału.. często gospodarka zależy od pomocy zagranicznej.. Ich rozkład zmieniał się zarówno w czasie, jak i przestrzeni.. a) Przewaga przemysłu w strukturze zatrudnienia i wytwarzaniu PKB.. Obserwuje się w nich zmniejszenie przyrostu naturalnego spowodowane m. in.. Cechy charakterystyczne: bardzo wysoki współczynnik urodzeń -IV faza - przyrost naturalny oscyluje w granicach 0- 10 promili, tę fazę rozwoju osiągnęły społeczeństwa krajów wysoko rozwiniętych, np. Hiszpanii, Belgii, Francji, Norwegii, USA.. Niski dochód na mieszkańca i powszechne ubóstwo 2. duże nakłady finansowe na zbrojenia.. rozwinięte.. Niedobór kapitału 3.. Do krajów wysoko rozwiniętych należą: Stany Zjednoczone, wszystkie kraje Europy Zachodniej, Kanada, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Singapur, Izrael i Korea Południowa.Średnia ze wszystkich krajów b. rozwiniętych : 0.892 : 0.890 : 0.889 Kraje wysoko rozwinięte Średnia ze wszystkich krajów rozwiniętych: 0.746 : 0.735 : 0.733 Ameryka Południowa i Karaiby: 0.751 : 0.740 : 0.739 Europa i Azja Środkowa: 0.756 : 0.738 : 0.735 Kraje średnio rozwinięte Azja Wschodnia i wyspy na Pacyfiku: 0.720 : 0.703 : 0.699 Światowa średnia: 0.717 : 0.702Wybierz po cztery cechy charakterystyczne dla krajów średnio i słabo rozwiniętych gospodarczo.. Podstawowymi cechami państw wysoko rozwiniętych gospodarczo są: - Produkt Krajowy Brutto przypadający na 1 mieszkańca powyżej 10000 USD; - dominacja usług w strukturze zatrudnienia i w tworzeniu PKB; - wszechstronnie rozwinięta infrastruktura techniczna i usługowa; - duża wydajność pracy;Cechy krajów średnio rozwiniętych Podobne tematy brak kontroli granicznych cel powstania unii głowny organ prawodawczy Najważniejsze instytucje Unii plan Schumana powiększenie standardów życia powołanie EWG Rada Unii Europejskiej rozwijanie obszaru wolności i bezpieczeństwa ujednolicenie struktury gospodarczejPonadto w większości krajów rozwiniętych średni dochód na głowę wynosi około 38 000 USD.. Znajomością metodW skład tej grupy państw wchodzi ponad połowa krajów świata i zamieszkuje ją większość ludności (ponad 4 mld).. Do obiektywnego opisania postępu lub poziomu rozwoju potrzebne są odpowiednie narzędzia, a ponieważ rozwój dotyczy wielu aspektów, przydają się różne .W skład tej grupy państw wchodzi ponad połowa krajów świata i zamieszkuje ją większość ludności (ponad 4 mld)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt