Uzupełnij podane zdania tak aby stanowiły streszczenie tekstu surowe czy ugotowane

Pobierz

Portrety wyszorowano.. Wykorzystaj podane wyrazy i dodaj niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. b)Przewodniczący samorządu szkolnego wpadł do sali ostatni i w dodatku cały czas bredził trzy po trzy.. 4/7 Uzupełnij podane zdania.. Czy rozwiążecie mi czytanie ze zrozumieniem .. Użyj czasowników w trybie przypuszczającym.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Uzupełnij diagram, tak aby podane liczby były długościami boków pewnego trójkąta?. Książki.. pls na dzisiaj!. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów.. Organizatorzy przesunęli termin spotkania.. Odpowiedz.. 4/7 Uzupełnij podane zdania.. Ernie dowiedział się o .Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Połacz podane pary zdan pojedynzych tak aby powstaly zdania zlozone .. Wybierz…".. Na kartce A4 napisz charakterystykę porównawczą Stasia i Nel głównych bohaterów "w pustyni i w puszczy".. Zarejestruj.. Czy chciałby Pan wydać jeszcze jedną książkę?. Po lekcjach często chodziliśmy nad jezioro.. Pytania .. Streszczenia lektur.. Proszę o pomoc .. Szkoła - zapytaj eksperta (1538) Szkoła - zapytaj eksperta (1538) Wszystkie (1538) Język angielski (815) Język .Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Uzupełnij litery tak, aby wyrazy stanowiły nazwy miast położonych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego.Wpisz je na mapie we właściwych miejscach.. Nadchodzi świt .. 1.Bill and Sally enjoyed the Mediterranean cruise.Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna..

Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego.

Na podstawie tekstu.. Question from @Moonlight27 - Gimnazjum - HistoriaUzupełnij zdania tak aby ich znaczenie było podobne do znaczenia zdania wyjściowego Dla ułatwienia niektóre litery zostały podane .. c)Nowy wiceminister jest kuty na cztery nogi .Czy dokonywanie skrótów okazało się zdaniem łatwym, czy trudnym?. 8 szkoły podstawowej.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. 8 Przykładowe rozwiązanie:Tematem tekstu są rozważania na temat Odpowiedź na zadanie z Nowe Słowa na start!. Zaloguj.. użyj podanych wskaźników zespolenia.. +0 pkt.. OdpowiedzZadanie: połącz podane pary zdań pojedynczych , tak aby Rozwiązanie: 1 portrety wyszorowano co rozzłościło namalowane na nich postacie 2 ernie dowiedział się o .. Połącz podane pary zdań pojedynczych , tak aby powstały zdania złozone.. Jan 29, 2021Uzupełnij podane zdania tak, aby były prawdziwe.Wyraz wymyślony przez pisarza, np. dla nazwania nieistniejącego w rzeczywistości przedmiotu, to .Porównanie .. to rozbudowane porównanie, którego część rozrasta się w osobny poetycki obraz lub krótką opowieść.Określenie trwale połączone z przedstawionymi osobami czy zjawiskami to epitet .. Question from @Kenro32 .. Przedmiot.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Przeczytaj poniższe .uzupełnij podane sformułowania ,tak by powstał plan tekstu..

Użyj ...Uzupełnij zdania (1-5) tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.

Szkoła - zapytaj eksperta (1520) Szkoła - zapytaj eksperta (1520) Wszystkie (1520) Język angielski (811) Język .Przeredaguj podane zadania tak, aby pozbyć się frazeologizmów, ale zachować treść.. Alicja w krainie czarów; A.B.C .. Uzupełnij podane zdania.. Pytania .. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Szkoła - zapytaj eksperta (1144) Szkoła - zapytaj eksperta (1144)Podane zdania przekształć na zdania bezpodmiotowe.. Przykładowe rozwiązanie:Tematem tekstu są rozważania na temat Odpowiedź na zadanie z Nowe Słowa na start!. Czy lubi Pan swój zawód?. Po obiedzie został podany deser.. Czy trudno było Pani przygotować się do roli Balladyny?Uzupełnij poniższe zdania tak, aby otrzymać zdania prawdziwe (podkreśl właściwą literę, wszystko dotyczy dnia 22 VI) Dnia 22 VI promienie słoneczne padają pionowo na zwrotnik A / B Za kołem podbiegunowym północnym w tym czasie trwa C / D A. Koziorożca B. Raka C. dzień polarny D. noc polarnaNa podstawie tekstu źródłowego uzupełnij poniższe zdania ,tak aby zawierały prawdziwe informacje.Zaznacz litery przyporządkowane odpowiednim zapisom.. kieruj się wskazówkami zamieszczonymi na mapce.. 1.Dzisiaj jest straszny wiatr.. Pytania .. Pytania .. Wpisz w każdą lukę odpowiedni wyraz w poprawnej formie.. a)Marcin to muzyk od siedmiu boleści, ale wciąż ćwiczy..

Uzupełnij luki w zdaniach daje naj Answer.

Zredaguj przeczytany tekst tak, aby powstało zwięzłe hasło encyklopedyczne.. Sklep.. Jeden wyraz został podany dodatkowo.. Potrzebuje na czwartek +8 pkt.. Rozzłościło to namalowane na nich postacie.. Język polski.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij podane zdania.. Szkoła - zapytaj eksperta (1556) Szkoła - zapytaj eksperta (1556) Wszystkie (1556) Język angielski (821) Język polski (378) Matematyka (357) Biznes i Finanse (36527) .uzupełnij podane zdania zdaniami podrzędnymi tak,aby powstał plan wycieczki .. czy zdania w nowej postaci są mniej czy bardziej oficjalne od pierwotnych.. Czy dokonywanie skrótów okazało się zdaniem łatwym, czy trudnym?. Które informacje można pominąć?. (to one : którędy , skąd , dokąd , gdzie ) wyruszymy stamtąd .. .May 24, 2022Przekształć podane zdanie tak, aby zostało zachowane znaczenie zdania wyjściowego: czasownik w nawiasie wstaw w odpowiedniej formie; uzpełnij luki odpowiednimi wyrazami.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Czy rodzina wspierała Panią w najtrudniejszych momentach?. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.Uzupełnij zdania tak, aby wyjaśniały czym jest szerokość geograficzna.. N, S, E, W, południk 0 stopni, południk 180 stopni, 0 st, 90 st, 180 st, równik, równoleżniki, południki Długość geograficzna to kąt zawarty między .Przeredaguj podane zdania tak, aby skłonić rozmówcę do udzielenia wyczerpujących odpowiedzi..

Wykorzystaj podane określenia i wpisz je w odpowiedniej formie.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt