Sprawozdanie mianowanie przedszkole

Pobierz

2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. w Borkach Wielkich.. LubinRealizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola Podniesienie efektywności działań dydaktyczno - wychowawczych .. sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego 2 razy w roku szkolnym 2.. 1.Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wniosek o podjęcie postępowania.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01.. Analiza skuteczności własnych działań poprzez .Miejsce odbywania stażu: Przedszkole Samorządowe w Bełżcu .. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.. •Następnie robimy dwustronną kopię i spinamy lub zszywamy.. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez inne nauczycielki przedszkola w ramach WDN.. Z części pierwszej [KLIK] wiesz już, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.. Poniższy artykuł stanowi jedynie wskazówkę do realizacji awansu zawodowego .Przedszkole od A do Z: Reksio - łamigłówki dla 3, 4 i 5 latków: Renifery: Różne ozdoby: Rytmika w przedszkolu: Scenariusze zajęć: Stroiki i świeczniki: Szopka: Taniec w przedszkolu: Teatr w przedszkolu: Testy diagnozujące dla 3 latków: Testy diagnozujące dla 6 i 5 latków: Wience: Z patyczków po lodach: Z talerzyków papierowychSprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII BACEWICZ Nauczyciela kontraktowego Przedszkola Miejskiego nr 13 w Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanegoPrezentacja dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..

Dzisiaj przedstawiam Ci kolejną część, a więc mianowanie "krok po kroku".

2 pkt.. § 7 ust.. M. Montessori w Sochaczewie Terminarz; 1.. Jest ono podzielone na 8 punktów, które dotyczą różnych umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy nauczyciela, a jednocześnie określają zadania ogólne, stawiane przez MEN nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:Moje sprawozdanie z realizacji zadań zamierzonych w Planie Rozwoju Zawodowego zgodne jest z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. z 2013r., poz., 393.Zbliża się koniec półrocza a więc i czas podsumowań oraz pisania sprawozdań m.in. z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Czas mojego stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.. w 2009 roku.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU .doc • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego n-la kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Mar 31, 2022 2 pkt 1.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: Anna Cichońska Miejsce pracy: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Adres: Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowySPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zarzeczu Łukowskim oraz Zespole Szkół w Czerśli..

Poniżej przedstawiam swoje sprawozdanie, z realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego, stworzonego na podstawie wymagań zawartych w § 7 ust.

zmieniające Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580).Nadszedł czas na drugi etap ścieżki prowadzącej przez kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.. Jestem nauczycielką języka angielskiego w Publiczej Szkole Podstawowej w Bodzanowicach.. Uwaga!. Zwracam się do nauczycieli, aby nie denerwowali się na dyrektorów o to, że żądają półrocznych sprawozdań.. Wysnuwanie wniosków do dalszej pracy i wyznaczanie sobie celów 3.. •Dyrektor stwierdza zgodność z oryginałem i stawia pieczęć i podpis na pierwszej i ostatniej stronie kopii sprawozdania.. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.. Były to .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaPo ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły: Statut Szkoły, wraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Wizja i Misja Szkoły, regulaminy wewnątrzszkolne.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek..

Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Nov 22, 20204 days agoNapisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego z II-go roku stażu.

i Publicznej Szkole Podstawowej.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy 2.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego - Wychowanie Przedszkolne Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego 4 listopada 20104 listopada 2010 Grazyna Sikorrazgodnie z opracowaną procedurą: udzielałam upomnień uczniom opuszczającym zajęcia edukacyjne współpracowałam z rodzicami uczniów z wysoką absencją powiadamiając ich o nieobecności dziecka i ustalając zakres działań w kierunku poprawy tego stanu rzeczy organizowałam, prowadziłam i protokołowałam posiedzenia zespołów wychowawczych …Sprawozdaniu z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt