Interpretacja danych synonim

Pobierz

Słownik synonimów języka polskiego.Synonimy dla słowa interpretacja to: egzegeza, glosa, interpretacja, komentarz, naświetlenie, objaśnienie, tłumaczenie, wyjaśnienie, wyklarowanie, wykładnia, wytłumaczenie, odczytanie, rozumienie, odręczna uwaga, odręczny dopisek, czytanie, gra, odtworzenie, rekonstrukcja, posłowie, przypis, lektura, odczytywanie, charakterystyka, definicja, eksplanacja, uwaga, wykład, usprawiedliwienie, uzasadnienie, obrona, pojmowanie, pojęcie, w rozumieniu, założenie.interpretacja.. Synonimy do interpretacja z podziałem na kontekst Znaczenia słowa interpretacjaDoświadczenie zdobyte w wyniku wcześniejszych włączeń substancji czynnych ocenionych w ramach rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG pokazuje, że mogą pojawić się trudności przy interpretacji obowiązków posiadaczy istniejących zezwoleń w odniesieniu do dostępu do danych.Interpretacja danych przedstawionych w tabelach 10:44 Interpretacja danych - diagram słupkowy 10:59 Interpretacja danych - diagram kołowy 10:23 Interpretacja danych - diagram procentowy 11:09 Wyszukiwanie i porządkowanie informacji - tabele 10:34 Przedstawianie danych - diagram słupkowy 10:24 Przedstawianie danych - diagram kołowy 10:11Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych..

Znaczenia słowa interpretacja.

Definicja INTERPRETACJA: SYNONIM: wykonawstwo, odtworzenie, wykonanie, rola, sztuka (aktorska) ANTONIM: twórczość, kompozycja, autorstwo .Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy "wykładnia" i "interpretacja" są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) - pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu: .. U nas także przykłady i wymowa.Podstawowe statystyki i ich interpretacja.. Opis działania formularza.Synonimy dla słowa interpretacja to: egzegeza, glosa, interpretacja, komentarz, naświetlenie, objaśnienie, tłumaczenie, wyjaśnienie, wyklarowanie, wykładnia .kategoria semantyczna, syntaktyczna log.. Tyle i aż tyle.. Zbiorowością statystyczną lub populacją generalną nazywa się zbiór wszystkich jednostek statystycznych mających przynajmniej jedną cechę stałą oraz pewną liczbę cech zmiennych.. Dobre dla kogoś nowego w tym temacie.. Bo w gruncie rzeczy, celem analizy jest zmiana - w sposobie myślenia lub podejmowanych działaniach.. Statystyki oglądalności strony; Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania..

Synonimy do słowa interpretacja.

Dowiedz się jak inaczej nazwać słowo interpretacja.. Synonimy słowa interpretacja: komentarz, eksplikacja, wyjaśnienie, objaśnienie, komentowanie, egzegeza, analiza, uwaga, tłumaczenie, odtworzenie, wykonanie, unaocznienie, skomentowanie, ilustracja, krytyka, wykładnia, naświetlanie, naświetlenie,Synonimy do słowa interpretacja 1. wykładnia, wyjaśnienie, objaśnienie, wytłumaczenie, analiza, komentarz, reinterpretacjaZobacz synonim interpretacja - wszystkie synonimy pasujące do tego słowa to 17.. Podstawowa analiza danych powinna przedstawiać charakterystyki interesujących nas zmiennych, co da nam obraz całej zbiorowości.. Fizjologiczne istnienie człowieka i zwierzęcia, a ogólnie wszystkich żywych istot.. Analiza danych to dosyć zawiła czynność.Nie można powiedzieć o substytucjach słów, nie mówiąc o treści tego terminu.. Informacja o tym, że coś miało miejsce, nie jest tak cenna jak propozycja tego co należy zmodyfikować w przyszłości.. Nie sposób jest bowiem ogarnąć zbiór kilkuset danych i powiedzieć coś na jego temat.. Dlatego właśnie oblicza się wymienione poniżej statystyki, które dotyczą .Bez względu na to, jak dużo myślisz, nadal wyjdzie na jaw, że rzeczownik "spotkanie" i jego synonimy są ważnym elementem życia..

Przeanalizujmy dziś rzeczownik, rozważmy synonimy.

Jako sposób odtworzenia roli.. Być może spotkanie to samo życie.. Ponieważ pochodzi z dat, przyjemnych i nie tak, jest naszym codziennym życiem.. «zbiór wyrażeń tak dobranych, że gdy w jakimś zdaniu lub zwrocie sensownym dane wyrażenie zastąpimy wyrażeniem należącym do tej samej kategorii semantycznej lub syntaktycznej, całość pozostanie sensowna»Interpretacja danych jest ważniejsza od samych wyliczeń.. Słownik oferuje 6 podstawowych interpretacji: Forma istnienia materii.. Interpretacja jest nadrzędna w stosunku do analizy, która z kolei powinna się przyczyniać do trafnej i pogłębionej interpretacji utworu.. Tematyka geologiczna naszych prac jest bardzo zróżnicowana i .W dokumentacji jest opis odczytu jednego kanału wejściowego Jak interpretować ten wzór Dodano po 26 Wydaje się że urządzenie transmituje wartościTen samouczek mówi mniej o statystyce, a więcej o interpretacji danych - niezależnie, czy są one prezentowane jako tabela, piktogram, graf lub wykres.. Najlepsze synonimy i wyrazy bliskoznaczne w sieci.interpretacja (język polski): ·↑ Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Danuta Skowrońska, Słownik gramatyczny języka polskiego — wersja online.· ↑ Hasło interpretacja w: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz i Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWNINTERPRETACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH ..

W. Doroszewskiego interpretacjaInterpretacja Znaczenie.

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że nie są one synonimami.. Uczniowie szkoły średniej lub policealnej chcący uczyć się statystyki, mogą to przeskoczyć (ale przerobienie nie zaszkodzi).Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 06:53, 6 lip 2019. czytanie, gra, odczytanie, odtworzenie, rekonstrukcja, wykonanie, kreacja, wcielenie, oddanie, odegranie, realizacja, przedstawienie.. Cechy stałe decydują oSynonim słowa: interpretacja Spis treści: Wszystkie synonimy do słowa interpretacja.. Przykład: Aktorstwo jest sztuką interpretacji.Synonimy słowa analiza: przegląd, podsumowanie, ocena, interpretacja, komentarz, bilans, rozważanie, ewaluacja, zarys, zestawienie, résumé, eksplikacja, krytyka, badanie, komentowanie, skomentowanie, rozbiór, streszczenie, remanent, obserwacja,interpretacja prawa «ustalenie znaczenia i zakresu normy prawnej, która budzi wątpliwości w procesie stosowania prawa» Słownik języka polskiego pod red. ; Polityka prywatności Adresatem utworu jest Leukonoe .Zobacz tłumaczenie dla interpretacja - słownik polsko-angielski.. wykładnię prawa w ujęciu pragmatycznym, czyli proces (zespół czynności) zmierzający do ustalenia znaczenia .Słownik synonimów rekomendowany przez prof. Jerzego Bralczyka.. Ponad 42 000 haseł i 500 000 wyrazów bliskoznacznych języka polskiego.. Życie roślinne lub zwierzęce.. Zajmujemy się danymi obrazujących baseny osadowe oraz strefy orogeniczne, tak w Polsce jaki i poza jej granicami.. Udekoruj czyjeś życie, daj komuś .Poznaj definicję 'zła interpretacja', wymowę, synonimy i gramatykę.. Życie daje wiele do myślenia.. analiza - działania .Do Leukonoe - interpretacja pieśni; Analiza utworu "Do Leukonoe" należy do liryki inwokacyjnej, a więc liryki zwrotu do adresata..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt