Ordynacja podatkowa testy urząd skarbowy

Pobierz

Dane objęte tajemnicą skarbową § 1.. Wymusza to również sama Ordynacja podatkowa, która zawiera dwa osobne działy - jeden poświęcony czynnościom sprawdzającym (dział V) i drugi omawiający kontrolę podatkową (dział VI).Ordynacji podatkowej na dany rok (którą trzeba mieć w małym palcu), Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podmiotów prawnych (te 2 rodzaje ustaw też trzeba znać, choć pobieżnie) i paru przepisów z KPA (dot.. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.. Tajemnica skarbowa Art. 293.. Najniższa stawka podatku od podatku od towarów i usług w Polsce wynosi: 0%, 3%, 5%.. Tym razem bierzemy na warsztat dział Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej.Tym razem zadajemy 4 pytania kontrolne, za które możecie zdobyć łącznie 8 punktów.c) naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli przestępstwo zostało ujawnione przez KAS.. wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy ale niewiążąca dla podatnika, płatni.. Udział procentowy pytań z poszczególnych działów prawa jest identyczny jak na egzaminach przeprowadzonych w latach ubiegłych.. Spośród trzech odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa.. Prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku "x" w kratce obok właściwej odpowiedzi.2..

Ordynacja podatkowa.

ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.. System punktacji jest taki sam jak na egzaminie (poprawna odpowiedź +2 punkty, zła odpowiedź -1 punkt, brak odpowiedzi 0 punktów).. kończy się doręczeniem protokołu kontroli.. § 2.Prawo Podatkowe pytania testy test wielokrotnego wyboru: ordynacja podatkowa podatki ujęcie ilościowe lub wartościowe przedmiotu opodatkowania to: przedmiotSzef Krajowej Administracji Skarbowej może, w celu usprawnienia i przyspieszenia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego w pierwszej instancji, wyznaczyć, w drodze postanowienia, odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora izby administracji skarbowej jako właściwego do przeprowadzenia tych kontroli lub postępowań w sprawach dotyczących podatników pozostających w zakresie właściwości miejscowej różnych organów, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie .Jednak dla celów praktyki podatkowej oba te pojęcia należy rozróżnić, stanowią bowiem odrębne narzędzia, z których mogą korzystać urzędy skarbowe.. Czynności sprawdzające urzędu skarbowego.. Czynności sprawdzające urzędu skarbowego.. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej decyzja ostateczna: a) zawsze podlega wykonaniu, b) podlega wykonaniu tylko, jeśli nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności, c) nie podlega wykonaniu, jeśli wstrzymano jej wykonanie..

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Dział VII.

Informacje o ulgach, odliczeniach, stawkach i limitach CIT Tu rozliczysz podatek dochodowy od osób prawnych.. przedawnień postępowań skarbowych) pojawi się choćby jedna osoba z rodziny któregoś z pracowników to można przestać się starać od razu - i tak posadkę dostanie właśnie ta osoba (z reguły dobrze przygotowana by nikt nie śmiał jej zarzucać później .egzaminie na inspektora kontroli skarbowej.. może rozpocząć się najwcześniej po upływie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia.TEST MERYTORYCZNY Z ZAKRESU PODATKU AKCYZOWEGO I ORDYNACJI PODATKOWEJ Proszę o wybranie prawidłowej odpowiedzi na każde z poniższych pytań.. Informacje o ulgach, stawkach i limitach Akcyza Podatek od niektórych rodzajów wyrobów.Jan 14, 2022Jan 14, 20225 days agoAug 10, 2021Rok 2018 rozpoczynamy kolejnym test sprawdzającym Wasze postępy w przygotowaniach do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego.. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej kontrola podatkowa zostaje zakończona:Mar 25, 2022do właściwych dla siebie urzędów skarbowych lub na adres skrzynki e-mailowej , do CEIDG - w zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem CEIDG, do odpowiednich banków - w zakresie wyjaśnień co do charakteru danego rachunku i potwierdzania, czy rachunek jest w systemie teleinformatycznym STIR.Zobacz czym różnią się czynności sprawdzające urzędu skarbowego od kontroli podatkowej, a także jakie konsekwencje grożą za ujawnienie nieprawidłowości..

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:Ordynacja podatkowa Dz.U.2021.0.1540 t.j.

Informacje o ulgach, stawkach i limitach VAT Tu rozliczysz podatek od towarów i usług.. zezwala na złożenie korekty deklaracji w terminie 7 dni od dnia jej wszczęcia.. 4.81/ 5 (16) czynności sprawdzające ; Nasz ekspert:Jun 14, 2022 6 days agoTemat: Test do Urzędu Skarbowego - czego się spodziewać..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt