Demokracja ateńska polegała na

Pobierz

Rządy mógł sprawować nawet najuboższy obywatel, ponieważ za dobre pełnienie swoich funkcji otrzymywał dietę - wynagrodzenie pieniężne.. Polegała na sprawowaniu władzy przez obywateli.. Aby zachęcić ludzi do uczestnictwa, wypłacano im tak zwane "diety" za odstąpienie od codziennych zajęć na rzecz wspólnego dobra.. Demokracja ateńska - na czym polegała, cechy Demokracja kształtowała się w epoce antycznej od końca VI w. p.n.e. na terenie niektórych polis (państw-miast) greckich.. Nie istniały wtedy formalne ciała polityczne na podobieństwo współczesnych .. Gdy porównuje się demokrację ateńską z dzisiejszą, można dostrzec wyraźne różnice: 1.. W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys. ludzi.. Za główne zasady systemu demokracji uznano: wolność oraz równość.. Demokracja w Polsce odbywa się na wybraniu głowy państwa itp. Która potem rządzi państwem przez 4 lata patrokloss Skilled Odpowiedzi: 60 0 people got helpPunktem zwrotnym w historii ustroju Aten było przeprowadzenie u schyłku VI w. p.n.e. reformy Klejstenesa.. Stałym organem władzy była Rada 500, którzy byli wybierani losowo oraz dzieleni na 10 prytanii, którzy urzędowali .Demokracja bezpośrednia polega na tym, że wszyscy obywatele decydują o sprawach państwa.. Polegała na tym, że więcej osób poprze jakoś ustawe będzie ona wprowadzona.. Dodawanie komentarzy zablokowane - Zgłoś nadużycieI tak rzeczywiście było: demokracja ateńska polegała na dopuszczeniu do zarządzania państwem obywateli, którzy ukończyli dwudziesty rok życia i byli obywatelami pełnoprawnymi..

Demokracja ateńska była demokracją bezpośrednią.

Najwyższą formą władzy było Zgromadzenie Ludowe, tworzyły je wybrane osoby, które skończyły 20 lat i posiadali pełnię prawa.. Pierwszy kodeks prawa karnego i.. "Demokracja a elitaryzm" Demokracja jest to ustrój polityczny polegający na władzy ogółu.. Jego wady bowiem zmuszały do poszukiwania doskonalszych metod rządzenia państwem.Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leżącym w Greckiej Attyce.. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e. 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama naukaman123 naukaman123 Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leżącym w Greckiej Attyce.. Aleksandra 4044 10 Polub to zadanie Demokracja ateńska to ustrój polityczno-społeczny panujący w starożytnych Atenach od końca VI w. p.n.e. Jego podstawowym założeniem było sprawowanie rządów w państwie przez ogół obywateli uprawnionych do głosowania na zgromadzeniu ludowym (eklezji).Demokracja ateńska była formą ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.. Władza ogółu w greckich polis dopuszczała jedynie oddawanie głosów przez męską cześć społeczeństwa, a więc całkowicie różni..

Współczesna demokracja jest demokracją pośrednią.

Władzę w Atenach na początku sprawowali ludzie z bogatych rodzin, stąd ustrój ten określano mianem "rządów oligarchii".Demokracja ateńska polegała na tym, że co roku do składu Zgromadzenia Ludowego losowano lub wybierano obywateli.. Ludzie zbierali się na placu nazywanym Forum Romanum.. Tylko nie rozpisujcie się , potrzebuje 1 , 2 zdania na jutro !. .Staropolanka8 Demokracja ateńska - Obywatelami, którzy mogli głosować byli tylko mężczyźni.. Zazwyczaj uważa się że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e. Tylko nie rozpisujcie się , potrzebuje 1 , 2 zdania na jutro !. W Atenach obowiązywała równość wobec prawa, obywatele mieli takie same szanse na sprawowanie władzy.Demokracja ateńska był to ustrój polityczno - społeczny, gdzie wszelkie ważne decyzje podejmowano za zgodą wszystkich obywateli.. Władzę mogły sprawować jedynie osoby, które miały pełnię praw obywatelskich oraz stali mieszkańcy określonego miasta-państwa.. Demokracja ateńska * obywatele mieli prawo głosu w sprawie sposobu zarządzania miastem, * obywatelami byli mężczyźni, nie mogli być nimi cudzoziemcy i niewolnicy,Pytanie brzmi: Na czym polegała demokracja Ateńska ?.

W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys. ludziNa czym polegała demokracja ateńska?

Lud osobiście dokonywał wszystkie ważne decyzje.. Wolność rozumiano jako prawo do uczestnictwa w życiu politycznym.. Wybierali marszałka który pomagał w podejmowaniu decyzji.. O sprawach państwa mogli decydować obywatele Aten.. Byli nimi wszyscy wolni mężczyźni urodzeni w Atenach.Demokracja ateńska - jest to głosowanie w którym biorą udział obywatele tego miasta, tylko męszczyźni.. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności.Demokracja Ateńska polegała na władzy ludu (Demos-lud, Kratos - władza)Do głównych przedstawicieli demokracji zaliczamy: Eklezje - Zgromadzenie ludowe 10 Strategów oraz Rade pięciuset W Atenach istniał sad tzw. sąd skorupkowy, czyli jeśli zebrało sie co najmniej 6 tys. głosów na osobę.. Zazwyczaj uważa się że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e. Demokracja ateńska jest najbardziej znanym przykładem wykształconego w starożytnej Grecji ustroju demokratycznego, choć zdecydowanie nie jedynym.Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.. Ateny są przykładem pierwszej i najważniejszej w czasach starożytnych demokracji.Demokracja ateńska polegała na tym, że udział we władzach mieli wszyscy wolni obywatele polis (miasta-państwa)..

Demokracja ateńska była demokracją bezpośrednią, nie znano instytucji demokracji pośredniej.

Najczęściej wyraża się to w organizacji referendum.. Demokracja Ateńska była formą ustroju państwowego, którego początki związane są z reformami władcy, za rządów którego Ateny osiągnęły jeden z najświetniejszych okresów swojej historii - Peryklesa (ok. 500 - 429 r. p.n.e.).Na czym polegała ateńska demokracja?. W V wieku p.n.e. populacja Aten liczyła około 50 tys. ludzi.Na przełomie VI i V wieku p.n.e. w Atenach ukształtował się system sprawowania władzy zwany demokracją.. Prawa obywatelskie miał każdy mężczyzna Aten, który ukończył 20 rok życia.. Ta osoba musiała opuścić Ateny na 10 lat, ale nie była pozbawiona majątku.Demokracja ateńska - definicja, na czym polegała, cechy, funkcjonowanie.. Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza "władzę ludu".. Uprawnieni obywatele w drodze głosowania decydowali o sprawach wspólnoty.. Na czym polegała demokracja Ateńska ?Demokracja Ateńska Ateny - ojczyzna demokracji Ojczyzną demokracji są Ateny, starożytne greckie państwo-miasto, położone w urodziwej części Peloponezu, w Attyce.. W Rzymie przez pewien okres czasu system zarządzania państwem opierał się na podobnych zasadach.. Wybieramy przedstawicieli aby to oni podejmowali ważne decyzje dla kraju i ludzi.W Atenach zrodził się ustrój polityczno-społeczny zwany demokracją.. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami.. Powstał on w starożytnej Grecji a dokładniej w Atenach.. Nazwa ustroju pochodzi od słowa demos, co znaczy lud oraz kratos, oznaczające władzę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt